Profil - Technik leśnik

Post dodany przez Ivonne__33 | 30-03-23 | Profile kształcenia
Technik leśnik

Leśnictwo to ważna dziedzina, która dba o zrównoważone zarządzanie zasobami leśnymi oraz ochronę przyrody. Wybór kierunku Technik leśnik może być doskonałym początkiem kariery w tej odpowiedzialnej branży. W niniejszym artykule przedstawimy, na czym polega ten kierunek, jakie są korzyści związane z jego ukończeniem oraz jak wygląda rekrutacja do Szkoły dla Dorosłych.

Opis profilu Technik leśnik

Technik leśnik to osoba, która posiada wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzania zasobami leśnymi, ochrony przyrody i prowadzenia hodowli leśnej. W trakcie nauki na tym kierunku uczestnicy zdobywają kompetencje w zakresie planowania i realizacji zabiegów pielęgnacyjnych, ochrony lasu przed szkodnikami i chorobami, inwentaryzacji drzewostanów oraz organizacji prac leśnych.

Zakres obowiązków Technika leśnika

Absolwenci Szkoły dla Dorosłych z profilem Technik leśnik będą mogli realizować wiele ciekawych zadań zawodowych. Oto przykłady:

  • Nadzorowanie i wykonywanie prac związanych z pielęgnacją, ochroną i odnowieniem lasu
  • Planowanie i prowadzenie hodowli leśnej
  • Inwentaryzacja drzewostanów oraz ocena stanu zdrowotnego lasu
  • Prowadzenie dokumentacji leśnej oraz sporządzanie planów urządzenia lasu
  • Edukacja ekologiczna i promocja zrównoważonego rozwoju

Zalety ukończenia Szkoły dla Dorosłych z profilem Technik leśnik

  • Interesujące perspektywy zawodowe: Branża leśna nabiera coraz większego znaczenia w kontekście ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, co stwarza wiele atrakcyjnych ofert pracy i możliwości rozwoju zawodowego dla absolwentów Szkoły dla Dorosłych o profilu Technik leśnik.
  • Stabilne zatrudnienie: Ukończenie Szkoły dla Dorosłych o profilu Technik leśnik daje duże szanse na zdobycie stałej pracy w leśnictwie, zarówno w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, jak i w prywatnych firmach związanych z branżą leśną.
  • Możliwość dalszej edukacji: Absolwenci Szkoły dla Dorosłych o profilu Technik leśnik mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach, co pozwala na zdobycie wyższego wykształcenia oraz specjalizacji w dziedzinie leśnictwa.
  • Praktyczne umiejętności: Program nauczania w Szkole dla Dorosłych o profilu Technik leśnik łączy teorię z praktyką, co zapewnia, że absolwenci posiadają praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu. W trakcie nauki zdobywają doświadczenie w pracy w lesie oraz uczestniczą w licznych praktykach zawodowych.
  • Wielorakie możliwości zawodowe: Po ukończeniu Szkoły dla Dorosłych o profilu Technik leśnik można znaleźć zatrudnienie w różnych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych oraz prywatnych firmach związanych z branżą leśną, takich jak szkółki leśne, przedsiębiorstwa świadczące usługi leśne czy ośrodki edukacji ekologicznej.

Rekrutacja na profil Technik leśnik

Jeżeli planujesz zdobyć tytuł Technika leśnika, to czas na działanie! Szkoła dla Dorosłych oferuje możliwość rekrutacji na ten kierunek. Aby zgłosić swoją kandydaturę, wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i przesłać wymagane dokumenty. Dołącz do grona zadowolonych absolwentów i rozpocznij karierę w dynamicznie rozwijającej się branży budowlanej już teraz!

Formularz rekrutacyjny do szkoły