Rekrutacja do Zawodowej Szkoły Branżowej

Jeśli jesteś zainteresowany nauką w naszej szkole, ten artykuł dostarczy Ci wszystkich niezbędnych informacji na temat procesu rekrutacyjnego. Znajdziesz tu informacje na temat dostępnych kierunków, wymagań, terminów, a także sposobów zgłoszenia swojej kandydatury. Zapraszamy do lektury!

Dlaczego warto wybrać Zawodową Szkołę Branżową dla dorosłych?

Nasza szkoła łączy teoretyczną wiedzę z praktycznymi umiejętnościami. Nauka w Szkole Branżowej trwa 5 lat i kończy się egzaminem zawodowym, po zdaniu którego uczniowie otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Daje to przewagę na rynku pracy i umożliwia kontynuację nauki na studiach wyższych. Szkoła kształci w różnych zawodach, dając uczniom szansę na rozwijanie swoich pasji i zdobycie praktycznych umiejętności.

Kierunki kształcenia w Zawodowej Szkole Branżowej dla dorosłych

W naszej szkole oferujemy następujące kierunki kształcenia:

 • Technik budownictwa
 • Technik elektronik
 • Technik leśnik
 • Technik geodeta
 • Technik mechanik
 • Technik logistyk
 • Technik elektryk
 • Technik informatyk

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych kierunków kształcenia znajdziesz na naszej stronie internetowej, w zakładce "Profile kształcenia".

Wymagania rekrutacyjne

Aby ubiegać się o przyjęcie do naszej szkoły, kandydaci muszą spełnić następujące wymagania:

 • Ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej (w zależności od obowiązującego systemu edukacji).
 • Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu końcowego.
 • Zgłoszenie swojej kandydatury w wyznaczonym terminie oraz wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów.

W przypadku większej liczby chętnych niż liczby dostępnych miejsc, o przyjęciu do szkoły decyduje punktacja uzyskana na egzaminie końcowym (gimnazjalnym lub ósmoklasisty).

Etapy rekrutacji

Proces rekrutacji do szkoły składa się z kilku etapów:

 1. Rejestracja kandydatów: Rejestracja odbywa się przez internet, na specjalnej platformie rekrutacyjnej. Rejestracja rozpoczyna się na pierwszego maja i trwa 3 tygodnie. W tym czasie należy założyć konto na platformie, wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wybrać preferowane kierunki kształcenia.
 2. Weryfikacja dokumentów: Po zakończeniu rejestracji, komisja rekrutacyjna weryfikuje zgłoszenia oraz sprawdza zgodność przesłanych dokumentów z wymaganiami. W razie potrzeby komisja może skontaktować się z kandydatem w celu wyjaśnienia wątpliwości czy uzupełnienia brakujących dokumentów.
 3. Ogłoszenie wyników: Wyniki rekrutacji są ogłaszane zazwyczaj w pierwszej połowie lipca. Kandydaci mogą sprawdzić wyniki na swoim koncie na platformie rekrutacyjnej. W przypadku pozytywnej decyzji o przyjęciu, uczniowie otrzymują także listę dokumentów, które muszą dostarczyć do sekretariatu szkoły.
 4. Złożenie dokumentów: Dostarczenie wymaganych dokumentów do sekretariatu szkoły powinno odbyć się w wyznaczonym terminie pod koniec lipca. Dokumenty te to między innymi oryginały świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu końcowego oraz inne dokumenty wymagane przez szkołę.
 5. Rozpoczęcie roku szkolnego: Nowi uczniowie rozpoczynają naukę 1 wrześni1. Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie biorą udział w dniu adaptacyjnym, podczas którego poznają szkołę, nauczycieli oraz swoich kolegów i koleżanki z klasy.