Ogłoszenie - NAUCZANIE ZDALNE

Post dodany przez Ivonne__33 | 02-04-23 | Aktualności
Nauczanie zdalne w szkole dla dorosłych

W związku z obecną sytuacją pandemiczną na świecie, Szkoła dla Dorosłych wprowadza system nauczania zdalnego, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom. Przygotowaliśmy dla Was szczegółowe informacje dotyczące nowego trybu zajęć oraz wskazówki, jak efektywnie uczestniczyć w lekcjach online.

 1. Platforma do nauczania zdalnego
  Szkoła dla Dorosłych wykorzystuje platformę e-learningową, która umożliwia nauczycielom prowadzenie zajęć w formie zdalnej. Platforma pozwala na udostępnianie materiałów, przeprowadzanie egzaminów czy testów, a także na komunikację z uczniami. Aby uzyskać dostęp do platformy, uczniowie otrzymają indywidualne loginy i hasła.
 2. Harmonogram zajęć
  Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji, który będzie dostępny na stronie internetowej szkoły. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji, gdyż mogą wystąpić zmiany w harmonogramie.
 3. Obecność na zajęciach
  Nauczyciele będą prowadzić ewidencję obecności uczniów na lekcjach online. W przypadku nieobecności na zajęciach, prosimy o informowanie nauczyciela oraz przedłożenie usprawiedliwienia.
 4. Przygotowanie do zajęć
 5. Aby uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, uczniowie muszą posiadać dostęp do komputera z kamerą i mikrofonem oraz stałe połączenie z internetem. Przed rozpoczęciem lekcji, warto upewnić się, że wszystkie niezbędne aplikacje i oprogramowanie są zainstalowane i sprawne.

 6. Zasady uczestnictwa w lekcjach online Zaloguj się na platformę e-learningową kilka minut przed rozpoczęciem zajęć. Wyłącz mikrofon, gdy nie zabierasz głosu, aby uniknąć zakłóceń dźwiękowych Zachowuj kulturę osobistą i szanuj czas innych uczestników Zadawaj pytania nauczycielowi, gdy coś jest niejasne lub potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień.
 7. Zadania domowe i sprawdziany
  Nauczyciele będą przekazywać uczniom zadania domowe oraz informacje o terminach sprawdzianów za pośrednictwem platformy e-learningowej. Prosimy o terminowe realizowanie zadań i solidne przygotowanie się do egzaminów.
 8. Wsparcie dla uczniów
  W przypadku problemów technicznych, trudności z nauką czy innych pytań, uczniowie mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli oraz administracji szkoły. W celu uzyskania pomocy, prosimy o kontakt z odpowiednią osobą za pośrednictwem platformy e-learningowej lub drogą mailową.
 9. Samodzielna nauka i rozwój
  Warto wykorzystać czas nauki zdalnej na dodatkowe poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności. Szkoła dla Dorosłych zachęca uczniów do korzystania z dostępnych materiałów oraz źródeł online, takich jak e-podręczniki, bazy danych czy kursy online.
 10. Adaptacja do nowej formy nauki
  Zdajemy sobie sprawę, że nauczanie zdalne może być dla wielu uczniów wyzwaniem. Dlatego prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość oraz współpracę w tej niecodziennej sytuacji. Razem poradzimy sobie z przeciwnościami i będziemy kontynuować naukę w bezpiecznym środowisku.
 11. Powrót do zajęć stacjonarnych
  W miarę poprawy sytuacji pandemicznej, szkoła będzie monitorować i dostosowywać się do zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz służb sanitarnych. Gdy tylko będzie to możliwe, powrócimy do nauki w trybie stacjonarnym, dbając jednocześnie o zachowanie wszelkich środków ostrożności.