Dyrekcja Zawodowej Szkoły Branżowej

Kadra

dyrektor1

Dyrektor - Stanisław Wyciszkiewicz
Pełni funkcję kierowniczą w szkole, odpowiada za jej całościowe funkcjonowanie oraz rozwój. Jest osobą, do której możesz zwrócić się w przypadku pytań dotyczących organizacji pracy i planów nauczania.

dyrektor2

Zastępca dyrektora ds. pedagogicznych - Alicja Mrugała
Odpowiada za nadzór nad procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz koordynuje pracę nauczycieli. Jest osobą, która dba o jakość nauczania oraz rozwój zawodowy uczniów.

dyrektor3

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-finansowych - Marek Kaczmarek
Odpowiada za nadzór nad funkcjonowaniem administracji szkoły oraz planowanie i kontrolowanie budżetu. Jest osobą, do której możesz zwrócić się w przypadku pytań dotyczących finansów szkoły.

Nasi dyrektorzy to osoby, które posiadają bogate doświadczenie w dziedzinie edukacji oraz są zaangażowane w rozwój szkoły i jej uczniów.